خوابگاه دانشجویی- اطلاعیه ها
اسکان تابستان دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه ۹۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد روزانه ورودی ۹۵

نظر به تقاضای دانشجویان محترم و مساعدت معاونت محترم دانشجویی، به تعداد محدودی از دانشجویان که پایان نامه آنها به تصویب رسیده و حضور آنها در دانشگاه از نظر استاد راهنما الزامی می باشد خوابگاه تعلق می گیرد، لذا دانشجویان محترم بایستی نسبت به تکمیل فرم درخواست خوابگاه از تاریخ ۹۶/۴/۲۴  لغایت ۹۶/۴/۲۶ و تحویل به واحد اسکان امورخوابگاه ها جهت دریافت معرفی نامه خوابگاه اقدام نمایند.

تذکر:

-   به دانشجویانی که سمینار یا پروژه درسی دارند به هیچ عنوان خوابگاه تعلق نمی گیرد.
-  هزینه خوابگاه تابستان نقدی بوده و دانشجویان ملزم به پرداخت نقدی اجاره خوابگاه می باشند.
-  دانشجویان می بایست بدهی قبلی به صندوق رفاه نداشته باشند.
-  دانشجویان می بایست شخصا به واحد اسکان مراجعه نمایند و ارائه کارت دانشجویی دانشجو ضروری است.
-  اتاق های خوابگاه با ظرفیت بیش از ظرفیت واقعی اسکان داده می شوند.


 

دریافت فرم  دانشجویان کارشناسی ارشد 95 AWT IMAGE

(شورای اسکان دانشگاه -۹۶/۴/۲۴ )

نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find-98.13485.50244.fa.html
برگشت به اصل مطلب