خوابگاه دانشجویی- اطلاعیه ها
دانشجویان محترم دکتری ورودی ۹۱ و ماقبل ساکن خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
قابل توجه دانشجویان محترم دکتری ورودی ۹۱ و ماقبل ساکن خوابگاه
 
پیرو اطلاع رسانی های قبل، نظر به محدودیت خوابگاه های دانشگاه و پایان سنوات استفاده از خوابگاه دانشجویان ورودی ۹۱ و ماقبل، به اطلاع می رساند دانشجویان فوق ملزم به مراجعه به واحد اسکان مدیریت امورخوابگاهها جهت تعیین وضعیت تا تاریخ ۱۴/۶/۹۶ می باشند .

در غیر اینصورت مشمول پرداخت جریمه صندوق رفاه دانشجویان شده و طبق مقررات از ورود دانشجوی فوق به خوابگاه جلوگیری بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find-98.13485.50515.fa.html
برگشت به اصل مطلب