خوابگاه دانشجویی- اطلاعیه ها
اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ پسر

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ پسر ساکن خوابگاه های داخل – فرجام – مجیدیه
با توجه به پایان اسکان تابستان از تاریخ ۹۶/۶/۱۵  به استحضار دانشجویانی که در خوابگاه های فوق سکونت داشته اند می رساند از تاریخ ۹۶/۶/۱۹ انتظامات خوابگاه از ورود این دانشجویان به خوابگاه جلوگیری بعمل می آورد.

******


لذا به اطلاع می رساند این گروه از دانشجویان  می توانند تا تاریخ ۹۶/۶/۱۵  نسبت به مراجعه به  واحد اسکان جهت تعیین تکلیف مراجعه فرمایند.

 
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find-98.13485.50516.fa.html
برگشت به اصل مطلب