خوابگاه دانشجویی- اطلاعیه ها
دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۲ متقاضی خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ورودی ۹۲ متقاضی خوابگاه


 

به استحضار دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۲ متقاضی خوابگاه می رساند. پس از ثبت نام آموزشی دانشجویانی که حداقل ۶ واحد درسی در نیمسال اول ۹۷-۹۶ اخذ کرده اند جهت دریافت معرفینامه به واحد اسکان مدیریت امورخوابگاه ها مراجعه فرمایند.
بدیهی است انتخاب واحد دانشجویان محترم پس از زمان حذف و اخذ کنترل می گردد و در صورتی که حذف واحد صورت گرفته باشدلغو اسکان خواهند شد.

                   


 
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find-98.13485.50623.fa.html
برگشت به اصل مطلب