خوابگاه دانشجویی- اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ | 
قابل توجه دانشجویان محترم نوبت دوم ، پردیس و مجازی

 
بدینوسیله به استحضار می رساند مدیریت امورخوابگاهها دانشگاه علم و صنعت ایران صرفاً پاسخگوی دانشجویان روزانه که در سنوات مجازاستفاده از خوابگاه و ساکن استانهای غیرتهران و البرز هستند، می باشد و تعهدی نسبت به اختصاص خوابگاه به دانشجویان شبانه، پردیس و مجازی ندارد.
این گروه از دانشجویان می توانند از خوابگاههای خودگردان معرفی شده توسط صندوق رفاه دانشجویان استفاده نمایند.

 
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-98.13485.53794.fa.html
برگشت به اصل مطلب