خوابگاه دانشجویی- هزینه اسکان
هزینه مهمان در خوابگاه مصوبه شورای اسکان دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۳ | 

قوانین پذیرش مهمان در خوابگاه

1- حضور میزبان در زمان پذیرش مهمان الزامی می باشد.

2- برای پذیرش مهمان به صورت ساعتی یا روزانه دریافت کارت شناسایی معتبر از مهمان و ضبط آن تا زمان خروج از خوابگاه الزامی می باشد.

3- در صورت لزوم جهت احراز هویت میزبان رویت کار دانشجویی وی بلامانع است.

4- در صورتی که مهمان تا پیش از ساعت 9 شب و مدت زمان کمتر از 3 ساعت در خوابگاه حضور داشته باشد نیازی به پر نمودن فرم پذیرش مهمان نمی باشد و تنها اخذ کارت شناسایی معتبر کافی می باشد.

5- در صورتی که مهمان بخواهد بیش از 3 ساعت در خوابگاه حضور داشته باشد ولی پیش ساعت 11:30 شب خوابگاه را ترک نماید، می بایست فرم پذیرش مهمان را پر نماید ولی نیاز به پرداخت هزینه نمی باشد. (برای خوابگاه خواهران ساعت: 21:30 ملاک می باشد)

6- در صورتی که مهمان بخواهد پس از ساعت 11:30 شب در خوابگاه بماند ضمن تکمیل فرم پذیرش
می بایست مطابق با نرخ اعلام شده ی قبلی هزینه پرداخت نماید. (برای خوابگاه خواهران ساعت: 21:30 ملاک می باشد)

7- درصورت تغییر وضعیت مهمان که در بندهای 4 و 5 اعلام شده است، میزبان موظف است موضوع را در اسرع وقت به نگهبانی اعلام نموده و نسبت به تکمیل فرآیند پذیرش مهمان اقدام نماید.

8- هزینه های مهمان مطابق با جدول زیر می باشد:

  ردیف

  نوع مهمانی ( برای دو شب در ماه )  در صورت داشتن میزبان

  مبلغ (تومان)

  ۱

  اعضای خانواده درجه ۱

  رایگان

  ۲

  مهمانی بین خوابگاهی

  رایگان

  ۲

  دانشجوی جاری (روزانه ، شبانه ) علم و صنعت - دانشجوی راکد( در شرف فارغ التحصیلی) علم و صنعت

  ۲۰۰۰

  ۳

  مهمان متفرقه

  ۵۰۰۰

  تذکر :

  ۱-برای پذیرش مهمان حضور میزبان الزامی است .

  ۲-هر فرد می تواند در هر ماه حداکثر مهمان یک نفر از دانشجویان خوابگاهی باشد.

  ۳-در صورت نیاز فرد به مهمانی بیشتر از ۲ شب ، با درخواست کتبی ، رضایت اعضای اتاق، تایید سرپرست خوابگاه وحد اکثر ۱۰ شب ، به صورت آزاد و با مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان مهمان شدن در خوابگاه امکان پذیر خواهد بود .

مصوبه شورای اسکان دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find-98.13532.40152.fa.html
برگشت به اصل مطلب