خوابگاه دانشجویی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 
مراجعین محترم می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به دانشگاه علم و صنعت ایران، درب شماره ۵، مدیریت امور خوابگاه ها مراجعه  نمایند. (ساعت نماز و ناهار: ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰)

تلقن تماس : ۷۷۲۴۰۰۵۸
نمابر : ۷۷۲۴۰۰۵۲
email: khabgahiust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.18200.52506.fa.html
برگشت به اصل مطلب