خوابگاه دانشجویی- خوابگاه فرجام
تماس با مسئول خوابگاه فرجام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/8 | 
AWT IMAGE

 تماس با مسئول خوابگاه فرجام

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

پست الکترونیکی


آقای جواد نامی۷۷۴۹۸۹۵۰   الی
۵۳

 


 

آدرس : خیابان فرجام - تقاطع فرجام و نیروی دریایی - پلاک ۱۰۵۰

 کد پستی:  ۱۶۷۶۷۴۵۳۸۱

موقعیت مکانی خوابگاه : 

نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13315.30533.fa.html
برگشت به اصل مطلب