خوابگاه دانشجویی- قوانین و مقررات خوابگاه‌ها
آیین نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی به همراه راهنمای تصویری ورود و ثبت نام - ثبت اطلاعات و درخواست خوابگاه 

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/9 | 

  آیین نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی

 

راهنمای تصویری ورود و ثبت نام دانشجویان
راهنمای تصویری ثبت اطلاعات توسط دانشجو 
راهنمای تصویری ثبت درخواست خوابگاه توسط دانشجو 


 

  مقدمه

   با عنایت به حجم روزافزون دانشجویان علاقه مند به تحصیل و محدودیت امکانات موجود در دانشگاهها و لزوم تلاش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای کاهش نگرانی دانشجویان در تأمین مسکن مناسب در طول تحصیل و با هدف توزیع بهینه امکانات دربین دانشجویان، آیین نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاههای دانشجویی تدوین می گردد .

  ماده ۱- تعریف

   خوابگاه دانشجویی به عنوان یکی از امکانات رفاهی دانشگاه مکانی است که دانشجویان حائز شرایط در طول تحصیل به صورت فردی یا گروهی، قسمتی از اوقات خود را برابر مقررات مربوط در آن مکان می گذرانند .

  ماده ۲- نحوه اداره

  مدیریت خوابگاههای دانشجویی و مسئولیت حفظ اموال اماکن، تأسیسات و اجرای مقررات عمومی بر عهده اداره خوابگاهها درحوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است .

  تبصره ۱ - نحوه هر گونه فعالیت فرهنگی و فوق برنامه در خوابگاهها منوط به هماهنگی با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است .

  تبصره ۲ - دانشگاه میتواند از مشارکت دانشجویان ساکن برای انجام امور فرهنگی و اداره خوابگاه استفاده کند .

  ماده ۳ - شرایط واگذاری

  شرایط واگذاری خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیازبندی آن با توجه به امکانات موجود دانشگاه برای دانشجویان غیربومی که امکان تردد روزانه از محل سکونت به محل دانشگاه را ندارند ، با رعایت اولویتهای زیر توسط دانشگاه تعیین می گردد :

  ۱-۳ دانشجویان دارای مقامهای برتر در سطح ملی و بین المللی در زمینه های علمی، ورزشی و فرهنگی بر اساس آیین نامه های مصوب .

  ۲-۳ دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره )

  ۳-۳ دانشجویان شاهد و ایثارگر .

  ۴-۳ دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی .

  ماده ۴: نحوه و مدت اسکان

  دانشجویان واجد شرایط با توجه به امکانات و تعداد متقاضیان می توانند از تاریخ شروع به تحصیل به شرح زیر از خوابگاه های دانشجویی برخوردار شوند :

  ۱-۴ دانشجویان دوره های کارشناسی ۸ نیمسال .

  ۲-۴ دانشجویان دوره های دکترای تخصصی۸ نیمسال . 
  ۳-۴ دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد  ۴ نیمسال .

  تبصره ۱- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر مدت استفاده از خوابگاه های دانشجویی را کاهش دهد .

  تبصره ۲ - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشجو و امکانات موجود، مجوز اسکان دانشجو و حداکثر برای دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و با رعایت مقررات صندوق رفاه دانشجویان صادر کند .

  تبصره ۳ - در صورت عدم تخلیه خوابگاه در موعد مقرر، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میتواند نسبت به صدور مجوز تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام نماید .

  تبصره ۴ - دانشگاه میتواند در صورت وجود برنامه آموزشی ایام تابستان به دانشجویان واجد شرایط خوابگاه واگذارکرده و اجاره بهای مربوط را به صورت نقدی دریافت کند .

  ماده ۵: ودیعه

  دانشجوی ساکن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداری اموال موجود در خوابگاه است و در صورت وارد آوردن خسارت، جبران کلیه خسارتهای وارده به عهده دانشجو خواهد بود . لذا به منظور جبران خسارتهای احتمالی وارده در طول مدت اقامت، مبلغی به عنوان ودیعه از دانشجو دریافت و به حساب مربوط واریز می شود تا عند اللزوم برای جبران خسارت وارده به خوابگاه ، مورد استفاده قرار گیرد .

  تبصره ۱ - دانشگاه هر ساله مناسب با نوع خدمات خوابگاهی مبلغ ودیعه را پس از تأیید صندوق رفاه دانشجویان تعیین می کند .

  تبصره ۲ - دانشگاه در هنگام تسویه حساب دانشجو، در صورت عدم ایجاد خسارت، مبلغ ودیعه وی را اعاده می نماید .

  ماده ۶ : مقررات عمومی

  دانشجو در مدت اقامت در خوابگاه های دانشجویی ملزم به رعایت مقررات عمومی به شرح زیر است :

  ۱-۶ ساعت ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوی اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تعیین و اعلام می شود .

  ۲-۶ به منظور رعایت سکوت و آرامش، به تناسب فصول، ساعاتی به عنوان زمان سکوت عمومی توسط اداره خوابگاه اعلام می شود .

  ۳-۶ استفاده از وسایل سمعی و بصری و رایانه در صورت رضایت ساکنین اتاق و عدم تجاوز به حقوق دیگران و رعایت موازین قانونی بلا مانع است .

  ۴-۶ پذیرش میهمان در اتاق دانشجو ممنوع است .

  ۵-۶ بازرسی از اتاق دانشجویان صرفا بًا مجوز کتبی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مجاز است .

  ۶-۶ ورود ملاقات کننده مرد به خوابگاه خواهران و ورود ملاقات کننده زن به خوابگاه برادران ممنوع است و انجام ملاقات صرفاً در محلهای ویژه که توسط اداره خوابگاههای دانشجویی تعیین می شود ، مجاز است .

  ۷-۶ در صورت اعلام کتبی ولی دانشجو ، اقامت دانشجویان دختر در خارج از خوابگاه، صرفاً برای مدت معین و در محلهای اعلام شده از سوی ولی دانشجو، بلامانع است .

  ۸-۶ انجام نظافت اتاق و حفظ بهداشت عمومی خوابگاه بر عهده دانشجویان ساکن خوابگاه است .

  ۹-۶ دانشگاه میتواند غیبت دانشجوی ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطلاع دهد .

  ۱۰-۶ در صورت غیبت مستمر دانشجو، دانشگاه میتواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کند .

  ماده ۷: مقررات اخلاقی و فرهنگی

  رعایت شعائر و شئونات اسلامی، حجاب اسلامی، رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاههای دانشجویی و حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان برای کلیه دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی الزامی است .

  ماده ۸: در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این آییننامه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می تواند برابر مقررات با دانشجوی خاطی برخورد کند .

  این آیین نامه شامل مقدمه و هشت ماد ه و ده تبصره و هفده بند در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۳ به تصویب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه آیین نامه های قبلی لغو می گردد .

  دستورالعمل مربوط به اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

  مقدمه

  در اجرای ماده ۳ قانون مصوب ۹/۱۲/۷۱ صندوق رفاه دانشجویان و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶/ و مورخ ۱۵/۱۱/۷۳ وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری به منظور ایجاد روش یکسان در دریافت اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی در سراسر کشور ، دستور العمل زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد :

  ۱-  دانشجویانی میتوانند از خوابگاههای دانشجویی استفاده کنند که از هیچگونه کمک مؤسسات دیگر و وام مسکن صندوق رفاه دانشجویان استفاده ننمایند و به کاری که مستلزم کسب درآمد باشد نیز اشتغال نداشته باشند ( کار دانشجویی مستثنی است ).

 ۲-  کلیه دانشجویان ملزم به پرداخت اجاره بهای خوابگاه ها بصورت نقدی درابتدا و یا طول ترم تحصیلی می باشند .

  تبصره ۱- حداکثر ۱۰ % از دانشجویان شامل گروههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) سازمان بهزیستی، شاهد و ایثارگر و دانشجویان دارای شرایط خاصبه تشخیص معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از پرداخت نقدی اجاره بهاء خوابگاه معاف شده و بدهی خود را پس از فراغت از تحصیل به صورت اقساط مطابق مقررات بازپرداخت صندوق تأدیه خواهند کرد .

  تبصره ۲- مدت مجاز استفاده دانشجویان واجد شرایط از خوابگاههای دانشجویی مطابق موارد مندرج در ماده ۹ آیین نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود .

  تبصره ۳- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مجاز می باشند خوابگاه های مازاد ظرفیت خود را با رعایت سرانه های استاندارد و با نرخ %۵۰ علاوه بر مبلغ اجاره بهاء تعیین شده و به ازاء دریافت نقدی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی، در اختیار سایر دانشجویان متقاضی فاقد شرایط اسکان، در خوابگاه قرار دهند .

  تذکر مهم : دانشجویان میهمان، بورسیه، شاغل و دانشجویان بهره مند از خوابگاه در نیمسال تابستان نیز مشمول همین تبصره می باشند .

  تبصره ۴- مبنای نرخ اجاره بهاء خوابگاه دانشجویان که به دلیل طولانی شدن مدت تحصیل، متقاضی استفاده از خوابگاه می باشند تا سقف ۳ نیمسال تحصیلی در صورت ظرفیت خوابگاهی مازاد بر اساس جدول ذیل و به صورت پرداخت نقدی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی محاسبه می گردد .

  تبصره ۵ - پرداخت اجاره بهاء برای دانشجویان بورسیه متعهد دبیری در دانشگاهها و آموزشکدهها در صورتی که درآمد ماهانه آنها تا ۴۵۰.۰۰۰ ریال باشد جزء دیون محسوب شده و بالاتر از این مبلغ می باید به شکل نقدی دریافت شود .

  تبصره ۶ - مدت اضافه اقامت دانشجویان شاهد بر اساس تبصره ۴ ماده این آیین نامه اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی اعمال و به صورت تقسیط محاسبه و اخذ می گردد .

  ۳- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور موظفند پس از اخذ سند رسمی تعهد پرداخت اجاره بهاء، نسبت به واگذاری خوابگاه اقدام نمایند . در غیر اینصورت مؤسسه آموزشی مربوط در قبال در اختیار گذاشتن خوابگاهها مکلف به تأدیه اجاره بهای مستنکفین از پرداخت و جبران خسارت وارده می باشد .

  تذکر : مبلغ پیش پرداخت در پایان تحصیلات از بدهی دانشجو کسرخواهد شد .

  ۴-  میزان اجاره بهاء خوابگاههای دانشجویی مجردی برای پرداخت غیرنقدی و نقدی مطابق جدول ( الف ) و ( ب ) محاسبه و دریافت خواهد شد .

 ۵-  دانشجویان بهره مند از خوابگاه های دانشجویی متعهد می باشند که پس از پایان هر سال تحصیلی، قطع ارتباط دانشجویی و یا فراغت از تحصیل، خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند . در غیر اینصورت از زمان استنکاف مو ظف به پرداخت ده برابر اجاره بهای خوابگاه به طور یکجا خواهند بود .

 ۶-  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند اسامی دانشجویانی را که از خوابگاه های دانشجویی استفاده می نمایند از طریق سیستم اتوماسیون اداری و صرفاً از طریق فاز ۲ به صندوق ارسال کنند .

  تبصره ۱ - دانشگاه می باید اطلاعات بهرهمندان از خوابگاه را که اجاره بهای آنها جزء بدهی دانشجویان محسوب می گردد را با ذکر مبلغ اجاره بهاء در هر نیمسال از طریق سیستم اتوماسیون اداری به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند .

 ۷- با عنایت به اینکه اجاره بهای خوابگاهها به عنوان یکی از منابع درآمد صندوق محسوب میشود و باید به حساب صندوق واریز گردد مقرر گردیده ۳۰ حد اکثر ۳۰ % از درآمد اجاره بهای خوابگاهها در طول سال به عنوان اعتبار، جهت تعمیر و نگهداری خوابگاه های دانشجویی به دانشگاهها تخصیص داده شود .

  تذکرات مهم :

  ۱ - براساس مصوبات هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان ،کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل درمراکز آموزش عالی موظفند اجاره بهای خوابگاه را نقداًً پرداخت نمایند .

  ۲ - تخفیف پرداخت نقدی فقط مشمول دانشجویان روزانه درسنوات مجاز تحصیل خواهد بود . سایر دانشجویان فقط نقدپرداز بدون تخفیف خواهند بود .
 

 

  

 

  

نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13322.32738.fa.html
برگشت به اصل مطلب