خوابگاه دانشجویی- خوابگاه‌ها
سرپرست خوابگاه سراج

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

 مسئول خوابگاه سراج

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم

پست الکترونیکی

آقای سید قوام قاسمی

سرپرستی خوابگاه:        

نگهبانی خوابگاه:    

iust.ac.ir

آدرس :   خیابان سراج کوچه قیوم آبادی پلاک ۴۷
  
کد پستی:  نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-98.13308.30162.fa.html
برگشت به اصل مطلب