خوابگاه دانشجویی- خوابگاه داخل
تماس با مسئول خوابگاه داخل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/8 | 

AWT IMAGE

 تماس با سرپرست خوابگاه

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

پست الکترونیکی


سید مصطفی جلالی
سرپرست
۷۷۲۴۰۴۵۸ ۷۳۲۲۷۹۳۰


 

آدرس : نارمک - فرجام - خیابان ملک لو - دانشگاه علم و صنعت

 کد پستی:  ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴

موقعیت مکانی خوابگاه :

https://maps.app.goo.gl/hL۴Cc۱vHs۳yiKY۱۶۷


نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-98.13309.30163.fa.html
برگشت به اصل مطلب